Filastrocche Siciliane

filastrocche

Rumani è ruminica
tagghiamu a testa a Minica

Minica nun c’è
tagghiamu a testa o Re

U Re è malatu
tagghiamu a testa o surdatu

U surdatu fa a guerra
ni ntappamu a culu n terra

Olè!


Tulì tulì tulì
setti fimmini ppi n tarì.
N tarì è troppu pocu
setti fimmini ppi n pircocu.

U pircocu è troppu duci,
setti fimmini ppi na nuci.
A nuci è troppu dura,
setti fimmini ppi na mula.

A mula jetta cauci,
setti fimmini ppi na fauci.
A fauci havi lu pizzu,
setti fimmini ppi n marvizzu.

U marvizzu havi l’ali,
setti fimmini ppi n canali.
U canali jetta l’acqua,
setti fimmini ppi na vacca.

A vacca havi li corna,
setti fimmini ppi na donna.
La donna voli acchianari,
supra li spaddi di mastru Natali.

Mastru Natali ccu spitu n coddu
passa lu sciumi e si stocca lu coddu.

Olè!


Una dui e tri
Pirricuni si nni ji

Si nni ji n capu li casi
a manciari li cirasi

Li cirasi ci ficiru dannu
Pirricuni si nn’iva cacannu

Si nn’iva cacannu viola viola
comu l’acqua di li cannola