Proverbi, modi di dire, frasi tipiche in siciliano

proverbi

Se hai difficoltà a comprendere il siciliano, molti di questi proverbi e modi di dire sono tradotti in italiano in questa pagina.

A li ricchi ricchizzi, a li scarsi scarsizzi
A megghiu parola è chidda ca nun si dici
Acqua cunzigghiu e sali, a cu nun addumanna nun ci nni dari
Agneddu e sucu e finìu u vattìu
Assai vali e pocu costa, a malu parlari bona risposta
Bona allippau!
C’è fera fridda
Casa stritta patruna adorna
Cavu cavuseddu
Ccu quali facci
Chi nnicchi nnacchi
Ci ‘u feddu
Ci vogghiu un pocu d’agghiata
Comu ti spreccia
Cu l’occhi chini e li manu vacanti
Cu n’appi n’appi re cassati i pasqua
Cu nasci tunnu nun po’ muriri quatratu
Cu nesci arrinesci
Cu nun fa nenti nun sbagghia nenti
Cu sparti havi la megghiu parti
Cu cunta sbagghia, cu camina truppica e cu mancia fa muddichi
Dammi tempu ca ti perciu
Di unni mi chiovi mi sciddica
Diu fa l’abbunnanzia e li ricchi la caristia
Dui su’ i putenti, cu avi assà e cu nun avi nenti
Firùcia morsi
Gira vota e furria
Gran focu ranni
Idda ca è picca, u jattu c’allicca!
Jiunciti cu li megghiu e perdicci li spisi
Jiurnata rutta rumpila tutta
L’ariu è ‘mpagghiazzatu
La pignata taliata nun vugghi mai
Li guai di la pignata li sapi la cucchiara chi li rimina
Li sordi di lu Nfinfirinfì si li mancia lu Nfinfirinfà
Lu lupu di mala cuscenza comu opira penza
Lu rispettu è misuratu, cu lu porta l’havi purtato
Luci luci picuraru
Malanova renna
Mali nun fari e paura nun aviri
Megghiu na vota arrussiari chi centu voti agghiarniari
Mettiri muddicata
Minchia di mari
Minzogni e giuramenti spissu su parienti
Munti e munti nun s’incontranu mai
N corpu a la vutti e unu a lu timpagnu
Na cosa i priegghiu
Nuddu si pigghia si nun si assimigghia
Nun c’è nenti pa jiatta
O juornu nun ni vuogghiu, a notti spardu l’uogghiu
Oggi ‘o jornu ‘a jurnata
Ovu di n’ura, pani di ‘n jornu e vinu di ‘n annu nun ficiru mai dannu
Pani duru e cuteddu ca nun tagghia
Panza cuntenti, cori clementi, panza diuna nenti pirduna
Panza e prisenza
Pari n’arancina chì peri
Peppi nnappa
Prima di parlari mastica li palori
Sarvàtivi ‘u cuteddu
Servu d’autru si fa, cu dici lu sigretu chi sa
Sfilari ‘na quasetta
Si ad ogni cani chi abbaia ci voi tirari na petra, nun t’arrestanu vrazza
Siddu lu beni nun ritorna a mali nun si chiama beni
Soccu ora si schifia veni lu tempu chi s’addisia
Spiicci spiacci
Ti struppiu
U cani muzzica sempre u spardatu
U ciumi tira petri
U friddu è cuagghiatu
Un cumanneddu
Zoccu sta’ dicennu